Automatske vage

 

Vage namjenjene automatskom mjerenju i pakovanju. Automatske vage izrađuju se u velikom broju modela, Zavisno od njihove namjene (koja može biti raznovrsna).

Automatske neto vage

Automatska neto vaga :

         Elektronske automatske neto vage su odličan izbor tehničkog riješenja za precizno doziranje i mjerenje u dinamici: u tehnološkim procesima i punjenju gotovih proizvoda u različitu ambalažu.

 

   Odlikuje ih visoka preciznost, kapacitet, pouzdanost u radu

   Preciznost osiguravamo sa upotrebom najkvalitetnijih mjernih pretvarača,

    priključenih na procesorski mjerni uređaj DPA 3.

    Mjerni uređaj DPA3, sa svojim usavršenim funkcijama ,je nastao kao

    rezultat višegodišnjeg inžinjerskog rada i iskustva.

    Jednostava je za korisnika, a može koristiti za najzahtjevnije aplikacije.  Vage se mogu koristiti kao   samostalne jedinice ili mogu biti dio informatičkog

    ili upravljačkog sistema , umreženih preko različitih tipova komunikacije.

    Pored standardnih tipova vaga u praksi se veoma često izrađuju specijalne vage,

    Posebnih namjena.Za doziranje se koriste razni modeli dozatora, koji se biraju u

    zavisnosti od vrste proizvoda.


 

 

Sistemi punjenja u Big-Bag vreće

 

Precizno punjenje postiže se korištenjem elektronske vage sa četiri merne ćelije i procesorskim mernim uređajem DPA3.

 

  • Sistem punjenja Big-Bag vreče:

   Precizno punjenje postiže se korištenjem elektroske vage sa četiri mjernje čelije i mjernim uređajem

   DPA3.

     

                -  Mjerne čelije su ugrađene u konstrukciju vage,koja se nalazi na postolju i opremljena je rukama

                    sa kukama.

                - U zavisnosti od materijala koji se puni vaga je opremljena sa odgovarajučim dozatorom,loputom,

                  pužnim dozatorom.

               - Pneumatske pokretne ruke sa kukama služe sa lakše stavljanje vreče, pričvrščivanje vreče na ispusno

                 grlo pomoču pneumatskih klješta ili sa pneumatkim gumenim obručem,koji spriječava prašenje .

               - Mjerni opreg punjenja : od 200 do 1500 kg

               - Kapacitet punjenja do 25 vreča na sat, a sa dvije vage i do 40 vreča na sat

   Proces punjenja:

        - Ručno vješanje vreče na ruke sa kukama

       - Pričvršćivanje grla vreče na ispusni ljevak

       - Automatsko punjenje vreče sa unaprijed određenom masom materijala.

       - Ručno vezanje vreče

      - Podizanje i transport vreče pomoču viličara.

 

Automatske kontrolne vage

Zbog neprekidnog razvoja automatska kontrolna vaga je postala NAJOPTIMALNIJE riješenje za najrazličitije zahtjeve automatskog kontrolnog vaganja. Zamisao da se ponudi optimalno riješenje, je  prisutno od početka razvoja toga uređaja.

Svakom se projektu pristupa pojedinačno, u smislu da se pronađe najbolje riješenje i konfiguracija naprave.

 • CE certifikat

  - Kapacitet do 250 proizvoda u minuti

  Upotrebljava se u industriji a naručito u prehrambenoj.

 • - Mogučnost regulacije stroja za pakovanja ili punjenje ispred vage.

  - PC softver za prijem i obradu podataka.

button zatrazi ponudu

Slobodno nas kontaktirajte!

Vukovar, Stjepana Radića 56.

Požega, Svetog Roka 60

Email: info@vage-pribudic.hr

Telefon:(+385)34/292-047 

                 (+385)32/413-400

 

Pretplatite se!